Aktiverade energistrukturer

Människokroppens energistrukturer blev avaktiverade genom de karmiska länkarna till Atlantis och innan detta krafterna från Orion och de bortom Oändlighetsportarna. Kundalinivägen flödade naturligt i människokroppen och kopplade samman energierna på det sjätte planet med energierna på det tredje, fjärde och femte planet. Andningen anpassade energierna från huvudchakran genom det centrala röret och dessa kommunicerade med alla aspekter av kroppen som var fullt medvetna och kännande.

Det var bristen på energiskt ”motstånd” som gjorde att vi kunde förvandlas och genetiskt förändras på ett sådant sätt att vi effektivt skildes från vårt ursprungliga andliga arv. Denna källa är uppmaningen som många människor känner och hör inom sig själva men det är bara ett eko av vad det borde vara.

Det är våra andliga bröder – i praktiken ”de som kom undan”, som översvämmer planeten med kunskap och energi att återintegrera de strukturer som är nödvändiga för att minnas och förstå. Forntida sätt att förstå hur man kan överbrygga och återuppbygga esoteriska och metafysiska strukturer får möjlighet att utvecklas och omvärderas i takt med att nya förnimmelseförmågor tas i bruk.

Hittills har vi använt de 5 sinnena och utökat dessa för att förverkliga det psykiska och intuitiva. De nya aktiveringarna erbjuder att föra oss bortom ens 36-strängs-DNA och in i ytterligare 45-strängar. Detta öppnar vägen för att fullständigt fullborda både de guld-, röda och lila Kundalinikanalerna samt att länka Illion-chakran på högre plan till det centrala röret. Dessa aktiveringar tar i bruk 7 nya sinnen av perception som kommer att öppna vårt väsen för att förstå en mycket djupare medvetenhetssfär än den för närvarande kan föreställa sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *