Betydelsen av brottsbekämpning i vårt samhälle

Utan ordentlig brottsbekämpning skulle rättsstaten inte betyda någonting. Det skulle inte finnas någon som skyddar dig från skada och våld. Människor är sociala varelser, och vi tenderar att bo i städer, byar och samhällen, där interaktion mellan våra kamrater är nästan oundviklig. Tyvärr skulle det nästan alltid finnas de som inte skulle respektera dina rättigheter som människa eller inte skulle ta sitt sociala, ekonomiska och moraliska ansvar som medborgare. De kommer att försöka stjäla från dig, hota dig och dra nytta av dig. Det kräver att polisens roll är de som skulle verkställa lagen, genom att fånga eller avskräcka människor som skulle bryta mot lagens regler och för att skydda dina rättigheter som medborgare.

Utan brottsbekämpning, om någon gjorde dig fel, måste du ta den här personen själv och dra honom till domaren. Dessutom, om du kom hem bara för att se att någon hade brutit in och stulit dina tillhörigheter, utan brottsbekämpning, skulle det inte finnas någon polisdetektiv att utreda. Dessutom kan de rika och de mäktiga anlita en detektivbyrå för att spåra alla som begått brott, men de fattiga kanske inte har någon att skydda om de utsatts för offer. Om du har blivit påkörd av en bil som körts av en hänsynslös förare, utan brottsbekämpning, kan de göra sig av med det. Naturligtvis skulle det vara förvärrande för dig. Om den ölförstörda maken smackar, slår eller misshandlar sin fru utan brottsbekämpning kan våld i hemmet fortfarande fortsätta, eftersom ingen brottsbekämpning inte skulle finnas där om våld i hemmet skulle rapporteras. Det här är bara några av de många andra kränkningarna som kan göras mot dig, men vi kan dock inte förneka hur oerhört viktigt den roll som brottsbekämpning spelar i vårt samhälle.

Lagregeln identifierar att din egendom är din, och därför kan ingen komma in i din egendom och ta den mot din vilja. Dessutom identifierar rättsstaten också att ingen förtjänar att bli diskriminerad, oavsett om det är på grund av deras ras, hudfärg, kön och kön, och att de som skulle diskriminera måste straffas av ländernas egen lag. Dessutom dikterar det att korrupta tjänstemän, våldtäktsmän, mördare och stölder måste straffas. Dessutom erkänner rättsstatsprincipen att du som medborgare har ett ansvar att fullgöra och att du också har rättigheter som pliktskyldigt måste erkännas, respekteras och skyddas med alla medel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *